ماههای اول سيستم عصبی بچه شکل می گيره برای همين تمام سعيمو می کنم که عصبی نشم. چون اگه آدم تو اين اوضاع بلبشو که همينجوری کلی اعصاب مصاب نداره بخواد عصبی هم به دنيا بياد ديگه آخرشه  .

به همين مناسبت  امروز با يکی از همکارا  کلی دعوام شد .چی کارکنم نمی شه کاريش کرد . بچه جون ببخشيد مامانت بعضی وقتا بد جوری جوش می آره که به خاطر خردادی بودنشه .خوبه تو خرداد به دنيا نمی آيی.

/ 1 نظر / 22 بازدید
Orkideh

مهین جون قربون نی نی کوچولوت مامان مهين هر وقت خواستی عصبانی بشی به ني نی فکر کن بعد به اون طرف مقابلت فقط لبخند بزن ديگه همين هم واسه اون بسته هم واسه نی نی ناز