اين چند روز به اندازه تمام عمرم  نصيحت شنيدم .از نصيحت های پزشکی مثل خوردن مولتی ويتامين و فوليک اسيد تا نصيحتهای خاله زنکی مثل اينکه مبادا به مرده نگاه کنی بچه ات چشمش شور می شه .اگه چيزی دلت خواست بخوری اگه نخوری چشم بچه ات چپ می شه .نمی دونم چرا همه چی به چشم بچه مربوط می شه؟!! 

/ 1 نظر / 6 بازدید
طرفدار

سلام ......وبلاگتو ديدم خيلی باحال و ملس ......وقت کردی يه سری هم به ما بزن ......